НОЩ да се оттегли, за да спре производството на „новини“ и парадокси

Коментарът е от профила във „Фейсбук“ на проф. Коста Костов – председател на Специалист по белодробни болести, консултант в столичната болница „Св. Анна“, основател и…

Виж повече НОЩ да се оттегли, за да спре производството на „новини“ и парадокси

Разбитите семейства и липсата на родителски контрол влияят върху ръста и динамиката на противообществените прояви, извършени от деца

Общо 32 деца получиха помощ и подкрепа от МКБППМН – Кубрат за първото полугодие

Виж повече Разбитите семейства и липсата на родителски контрол влияят върху ръста и динамиката на противообществените прояви, извършени от деца

Освобождавайки Източна Европа от хитлеризма, Съветската армия практически подготвя съветизацията на тази част от Стария континент, за да разшири влиянието на съветската империя

/ИЛИ ЗА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ПОЛЕМИЧНО…/

Виж повече Освобождавайки Източна Европа от хитлеризма, Съветската армия практически подготвя съветизацията на тази част от Стария континент, за да разшири влиянието на съветската империя