Съдържанието на уеб портала e-Razgrad.bg е под закрила на Закона за авторското право. Всички материали в него са собственост на сайта, освен ако не е посочен друг източник. Използването им е строго забранено без изричното съгласие на издателите, без да е цитиран e-Razgrad.bg като източник или без да е поставена активна хипервръзка към e-Razgrad.bg.

Авторите на коментари под статиите са анонимни, редакцията не носи отговорност за тях. Коментарите подлежат на администраторски контрол. Нецензурни изрази и изкази, расистки призиви, обидни лични квалификации, както и рекламни послания ще бъдат изтривани. При засечени чести нарушения от един потребител, достъпът му до сайта ще бъде ограничен.

Hits: 3287