Успешно приключва 2021 година СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“

СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИЗПЪЛНЯВА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Стратегията на МИГ – Исперих е многофондова и подкрепя реализирането на проекти в обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за развитие на селските райони.

От началото на изпълнението на Стратегията на Сдружението са реализирани четири проекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на обща стойност 1 389 000 лв.

Договорени са 600 000 лв. за пет проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Видео:

През 2021 година стартираха голяма част от проектите по Програма за развитие на селските райони, по които имаше известно забавяне от страна на Държавен фонд „Земеделие“. Към настоящия момент са договорирани 17 проекта по селската програма, предстои сключването на още 10 договора за безвъзмездно финансиране, четири от които за реализирането на проектни предложения на Община Исперих.

Годината е много ползотворна, тъй като Сдружението успя да защити искането за допълнително финансиране със 799 000 лв. на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Със 149 000 лв. от тях ще бъдат подкрепени инвестициите в неземеделски дейности по мярка 6.4., с което средствата, които бизнесът ще усвои през програмния период ще възлизат на над 900 000 лв. С допълнителните средства ще бъдат реализирани още три проекта на Община Исперих по мярка 7.4. Очаква се местната администрация да изпълни инфраструктурни проекти за около 1 800 000 лв. до края на 2025 година, с финансиране от Стратегията на МИГ – Исперих.

Доказателство за доброто партньорство в усилията за развитието на община Исперих на местно ниво е полученият първи по рода си приз „Партньор на Община Исперих“. Това отличие е показател, че подходът за Водено от общностите местно развитие е приложим и успешен и в България, по модела на много европейски страни.

/e-Razgrad/

Hits: 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.