Успешно приключва 2021 година СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“

СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИЗПЪЛНЯВА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ Hits: 1

Виж повече Успешно приключва 2021 година СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“

Близо 1000 именици в първите два дни от 2021 година

По данни от отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ в Община Разград близо 1000 жители на община Разград имат личен празник – имен…

Виж повече Близо 1000 именици в първите два дни от 2021 година

В Италия въвеждат Извънредно положение до януари 2021 година

Една от най-силно засегнатите европейски държави от коронавирус, удължава извънредното положение до Hits: 0

Виж повече В Италия въвеждат Извънредно положение до януари 2021 година