100% срочно и качествено правораздаване през 2021 г. отчете Окръжен съд – Разград

Окръжен съд–Разград отчете дейността си за 2021 г., както и тази на районните съдилища от съдебния район, на Общо събрание на съдиите. Това съобщиха от…

Виж повече 100% срочно и качествено правораздаване през 2021 г. отчете Окръжен съд – Разград