Обновена детска площадка и кът за тихи игри в неремонтираната част на жк „Орел“

Кметът на Разград Денчо Бояджиев и заместникът муДобрин Добрев извършиха оглед на две съоръжения в жк „Орел“ днес.

Виж повече Обновена детска площадка и кът за тихи игри в неремонтираната част на жк „Орел“

Празник на стрийтбола, организиран от „БСП за България“ в жк „Орел“

На не често срещано състезание по стрийтбол станаха свидетели жителите на разградския квартал „Орел“.

Виж повече Празник на стрийтбола, организиран от „БСП за България“ в жк „Орел“

На 2 юли – финална пресконференция за проекта „Паркоустрояване на зелените площи в жк „Орел“

Проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ АДБФП BG16RFOP001-1.023-0001-C02 ПО ОПРР 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕФРР Бенефициент: Община Разград   Община…

Виж повече На 2 юли – финална пресконференция за проекта „Паркоустрояване на зелените площи в жк „Орел“