16 докладни на последната за мандата сесия на ОбС

16 докладни записки бяха обсъдени на три заседания на постоянните комисии към Общинския съвет в подготовка на последната за мандат 2019-2023 г. сесия на местния парламент.

Отложена поради липса на кворум бе една от докладните записки – за връчване на наградата „Никола Икономов“. Номинирани бяха поетите Пламен Панчев и Дачо Господинов.

Останалите докладни записки бяха приети на заседанията на комисиите с пълни мнозинства. Сред тях има още една докладна за връчване на награда. По предложение на Адвокатска колегия – Разград се предлага приза „За принос към местното самоуправление“  да бъде връчен на адвоката и три мандата общински съветник Нюсрет Мустафа-Салим. Призът се връчва във връзка с Деня на българската община 12 октомври.

Сред останалите докладни записки са: изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 г. с добавяне на 4  имота за продажба или отдаване под наем, 3 от които се намират в село Дянково, а четвъртият – в бизнес зона „Перистър“; предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-публична общинска собственост на МВР за нуждите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“. На последната се сесия съветниците ще обсъдят и годишния отчет относно изпълнението на концесионните договори за 2022 г. Общо 6 са действащите договори за концесия, страна по които е Община Разград – 4 язовира, минерална вода от малмоваланжски водоносен хоризонт „Недокланско дере“ – два сондажа и стадион „Хювефарма Арена“. При тях не са констатирани неизпълнения на договорни задължения.

Сред докладните за последната сесия е и приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград, както и продажби на имоти и разрешения за изготвяне на проекти за подробен устройствен план. Предстои избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на село в 11 населени места, чиито действащи кметове са и кандидати за изборите на 29 октомври и то пози повод са в отпуск. За временно изпълняващи кметове се предлагат предимно специалистите в кметствата: Божидарка Радоева – Благоево, Мариана Стоянова – Гецово, Ценка Неделчева – Дряновец, Зелиха Ибрахим – Дянково, Сюлбие Тефик – Киченица, Лейля Салиева – Липник, Нурай Ахмедова – Мортагоново, Мехрибан Салимова – Радинград, Севгюл Мустафа – Стражец, Милена Стоянова – Топчии, Радостина Великова – Ясеновец.

Сред докладните за заседанието на Общинския съвет е и предложение за избор на съдебни заседатели на Районен съд – Разград за мандат 2024-2027 г., номинациите са 31.

Последното заседание на Общински съвет-Разград за мандат 2019-2023 г. започва в 13,30 ч. на 12 октомври, четвъртък, в залата на 11-я етаж на Община Разград. Сесията ще се излъчва от КИС 13 и на сайта и Фейсбук страницата на Община Разград.

/e-Razgrad/

Hits: 4

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.