Инспектират състоянието на реки и дерета с предписания за почистване

Областният управител Владимир Димитров инспектира състоянието на потенциално опасни речни участъци, с голям водосбор, които при наличие на обилни дъждове, биха били предпоставка за наводнение. Това съобища от пресслужбата на администрацията.
Настоящата проверка започна в понеделник /11 септември/ и ще продължи до края на седмицата. Освен на моментното състояние на язовирните съоръжения, реки, речни корита и дерета, проверка се извършва и на дадените предписания от пролетната инспекция. Такива са дадени на общините Самуил, Цар Калоян, Кубрат и Разград. Най-тревожно е състоянието на речните корита и дерета в община Самуил, където по доклад на министъра на околната среда и водите от месец октомври 2022 година са изведени пет потенциално опасни участъка в населените места Кривица, Богомилци, Хума, Желязковец и Пчелина. По данни на МОСВ речните корита и дерета в тези населени места са определени с приоритет първа категория за финансиране, тъй като сегашното им състояние при обилни валежи би се превърнало в опасност за живота и здравето на населението.
Места с такъв приоритет са посочени и за селата Каменово, Юпер в община Кубрат.
Участъците, които са по нареждане на областния управител, са категоризирани от втора и трета категория, тъй като са извън урбанизираната територия, което означава и извън рамките на населените места. Такъв критичен за област Разград участък е този на пътя Русе – Варна в частта от местността Дервента до Цар Калоян. При обилни валежи има предпоставки, коритото на река Хлебаровска да прелее и да блокира движението по главния път.
В тази връзка през седмицата комисия назначена от областния управител /гл. експерт от областна администрация, експерти от Басейнова дирекция – Плевен и дирекция „Надзор на язовирни съоръжения“ – Велико Търново и инспектор от РС на ПБЗН/ провери спазват ли се дадените предписания за най-критичните участъци в областта в община Самуил, като съвместно със зам.-кмет Севим Рамаданова посетиха един от участъците в село Богомилци и установиха, че дейността по изпълнение на дадените предписания е започнала и за село Богомилци и село Хума и работата продължава.
В община Разград преминаващата през село Побит камък река Топчийска също има критичен участък в посока село Каменово, като участъкът е извън урбанизираната територия. За там има предпоставки при обилни валежи река Топчийска да нанесе щети на жилищни сгради и земеделски имоти в селото.
Областна администрация има изготвен проект за корекция и почистване на коритото на река Топчийска от село Побит камък през село Топчии до село Каменово, който е изпратен с искане за финансиране до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Има изготвени проекти до комисията за още 6 участъка, за които очаква финансиране за изпълнението им.
През ноември ще бъде свикан Областният съвет за намаляване риска при бедствия, на който ще се разгледат дейностите на общините и институциите и ще се набележат мерки, които да влязат в годишните планове за намаляване риска при бедствия през 2024 година.
Областна администрация извърша регулярни проверки на язовирни съоръжения, реки речни корита и дерета в Разградско през пролетта и в началото на есенно-зимния сезон всяка година. Това е част от превантивна дейност, вменена на областния управител по Закона за защита при бедствия и аварии.
/e-Razgrad/

Hits: 73

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.