Таня ТОДОРОВА: 2021 година върна интереса на хората към дейността на Регионалния музей в Разград

И през 2021 г. дейността на Регионалния исторически музей в Разград се извършваше в условията на COVID 19 при спазване на всички противоепидемични мерки и…

Виж повече Таня ТОДОРОВА: 2021 година върна интереса на хората към дейността на Регионалния музей в Разград

Наказана престъпност – акцентът в работата на полицията и прокуратурата през 2021 година

Скъсяване на периода на разследване – от установяване на престъплението, през разследването му до постановяване на присъда, или т. нар. „наказана престъпност“, ще е един…

Виж повече Наказана престъпност – акцентът в работата на полицията и прокуратурата през 2021 година