Общинският съвет по наркотични вещества се отчете за дейността си през 2018 г. и прие план за настоящата година

На 25.02.2019 г. в Община Разград  се проведе заседание на  Hits: 0

Виж повече Общинският съвет по наркотични вещества се отчете за дейността си през 2018 г. и прие план за настоящата година