Елка НЕДЕЛЧЕВА: Честността е най-добрата политика

След години успешна кариера в местната власт, в сферата на образованието и политиката,сега се готвите да влезете  в Народното събрание. Какво очаквате да постигнете там?…

Виж повече Елка НЕДЕЛЧЕВА: Честността е най-добрата политика