Камионите ще плащат тол-такси само за 6050 км републикански пътища

Товарните автомобили с обща маса над 3.5 тона ще плащат тол-такса за ползване на 6050 км от общо Hits: 0

Виж повече Камионите ще плащат тол-такси само за 6050 км републикански пътища