Камионите ще плащат тол-такси само за 6050 км републикански пътища

Товарните автомобили с обща маса над 3.5 тона ще плащат тол-такса за ползване на 6050 км от общо Hits: 0

Виж повече Камионите ще плащат тол-такси само за 6050 км републикански пътища

Въвеждането на тол-системата остава за 1 март 2020 г.

Крайният срок за въвеждане на търговската експлоатация на тол-системата ще бъде не по-късно от Hits: 0

Виж повече Въвеждането на тол-системата остава за 1 март 2020 г.