Факт: От годината на коронавируса Разград влиза в 2021 г. с най-скъпата вода в страната – 3.63 лева

РЕШЕНИЕТО Е НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТ ДНЕС

Виж повече Факт: От годината на коронавируса Разград влиза в 2021 г. с най-скъпата вода в страната – 3.63 лева