Очаква се скоро Тараклийският държавен университет да бъде преобразуван във филиал на Русенския университет

Очаква се скоро Тараклийският държавен университет “Григорий Цамблак” в Тараклия, Молдова, да бъде преобразуван във филиал на Русенския университет. Hits: 0

Виж повече Очаква се скоро Тараклийският държавен университет да бъде преобразуван във филиал на Русенския университет