Окръжният съд отчете срочно и качествено правораздаване през пандемичната 2020 година

Председателят на Окръжен съд – Разград Лазар Мичев днес представи резюме на годишния доклад за работата на съда, както и на районните съдилища в Разград,…

Виж повече Окръжният съд отчете срочно и качествено правораздаване през пандемичната 2020 година

Лазар Мичев пое втория си мандат като председател на Окръжния съд в Разград

Лазар Мичев встъпи във втория си мандат като председател на Окръжен съд – Разград.

Виж повече Лазар Мичев пое втория си мандат като председател на Окръжния съд в Разград

Лазар Мичев – втори мандат председател на Окръжен съд – Разград

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра eдинодушно днес съдия Лазар Мичев за втори мандат председател на Разградския окръжен съд. 

Виж повече Лазар Мичев – втори мандат председател на Окръжен съд – Разград