710 лв. минимална заплата от 1 януари

Минималната заплата догодина да е 710 лева, да се повишат детските добавки с 20 на сто, като всички Covid подкрепящи мерки да се запазят през…

Виж повече 710 лв. минимална заплата от 1 януари