Зрелостниците писаха върху “Чорба от греховете на отец Никодим” на Елин Пелин

Зрелостниците решаваха тест от 40 въпроса, а 41-ви въпрос беше есе или интерпретативно съчинение на тема “Човекът и неговите съмнения в разказа “Чорба от греховете…

Виж повече Зрелостниците писаха върху “Чорба от греховете на отец Никодим” на Елин Пелин