Здравко ДУШКОВ: Васил Левски е светлина и знаме в сърцето ми и винаги ме е вдъхновявал за победи и уникални инициативи!

ЗАСЛУГИТЕ НА ДУШКОВ ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО И ДЕЙНОСТИТЕ В РАЗГРАДСКИЯ КРАЙ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ЖУРНАЛИСТИКАТА И РАБОТАТА…

Виж повече Здравко ДУШКОВ: Васил Левски е светлина и знаме в сърцето ми и винаги ме е вдъхновявал за победи и уникални инициативи!