ОУ „И. С. Тургенев“ – с награда от Агенцията за закрила на детето

ОУ „И. С. Тургенев“ с поредно признание, съобщават от училищното ръководство.

Виж повече ОУ „И. С. Тургенев“ – с награда от Агенцията за закрила на детето