Докладната за отпускане на 160 000 лева на ДКЦ-I за нов рентген влиза на извънредна сесия на ОбС в петък

Две постоянни комисии към Общинския съвет одобриха единодушно докладната записка на кмета Денчо Бояджиев за отпускане на 160 000 лв. на ДКЦ-I /Поликлиниката/ за купуване…

Виж повече Докладната за отпускане на 160 000 лева на ДКЦ-I за нов рентген влиза на извънредна сесия на ОбС в петък