Кътове за отдих, детски и спортни площадки ще бъдат изградени по проекти в населени места в Лудогорпието

Кътове за отдих и детски площадки ще бъдат изградени в населени места в област Разград с подкрепата на Предприятието за управление на дейностите по опазване…

Виж повече Кътове за отдих, детски и спортни площадки ще бъдат изградени по проекти в населени места в Лудогорпието