Горите на ДГС „Сеслав“ са обработени срещу Гъботворка

Горите на държавно горско стопанство „Сеслав“ – Кубрат са обработени срещу вредителя гъботворка (Lymantria dispar) чрез въздушно пръскане, съобщиха от Северноцентрално държавно предприятие – Габрово.…

Виж повече Горите на ДГС „Сеслав“ са обработени срещу Гъботворка

238 декара нови гори в Лудогорието през 2022 година

238 декара са новите гори в Лудогорието, засадени от лесовъдите през 2022 година, съобщиха от Северно централното държавно предприятие /СЦДП/– Габрово. Hits: 10

Виж повече 238 декара нови гори в Лудогорието през 2022 година