Шеста изложба на еленови рога във „Воден“

Шестото поредно издание на прегледа на паднали рога от благороден елен се проведе  в Държавното ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“, съобщиха от стопанството.

Виж повече Шеста изложба на еленови рога във „Воден“