Благодарност и признание на учители по физическо възпитание и спорт

В първия ден на новата учебна 2020/2021 година, в Регионалното управление на образованието – Разград, началникът на институцията Ангел Петков връчи благодарствени плакети на учители…

Виж повече Благодарност и признание на учители по физическо възпитание и спорт