„Биовет“ помага на ученици от ПГХТБ „Мария Кюри“ да опознаят предварително бъдещите си работни места в предприятието

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БИЗНЕСА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТУК ИЛЮСТРИРАТ ДОБРАТА ПРАКТИКА ЗА ПОДГОТОВКА НА МЛАДИТЕ ХОРА

Виж повече „Биовет“ помага на ученици от ПГХТБ „Мария Кюри“ да опознаят предварително бъдещите си работни места в предприятието