Три общини защитават проект покрай Лом-а

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион, проведе на 14 март 2024 г. първите обществени обсждания на преминалите Административно съответствие и допустимост (АСД) концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с дейности на територията на Лудогорието, съобщиха от Центъра.

Те са с наименования „Около поречието на река Бели Лом” и „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер”.

В събитията участваха председателят на Общински съвет – Разград Галина Георгиева, заместник-кметът на община Разград Зорница Евгениева, заместник-кметът на община Цар Калоян Шукри Джамферов, общински съветници, експерти от областната и местните управи, представители на партньорите, местния бизнес, неправителствения сектор, архитекти, общественици, граждани и медии.

Управителят на ОИЦ – Разград Юлиян Данаилов запозна присъстващите с планираните инвестиции и дейности в двете мащабни инициативи.

Стана ясно, че в Концепцията „Около поречието на река Бели Лом” участват общо 10 партньори. Водещ партньор е Община Разград, а останалите са Община Лозница, Община Цар Калоян, Регионален исторически музей – Разград, ДКЦ 1 – Разград, Областна администрация – Разград, ПГИ „Робер Шуман”, ПГХТБТ „Мария Кюри”, „Биовет” АД и ОП УСХПД – Разград.

Очаква се планираните дейности и интервенции да окажат положително влияние върху цялостното развитие на региона, да подпомогнат регионалната конкурентоспособност чрез устойчиво развитие на туризма и транспортната инфраструктура, да стимулират инвестиционния процес и създаването на работни места, да способстват за развитие на човешкия капитал, културата, спорта и опазването на околната среда.

Водещ партньор на „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер” е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР.  Другите партньори са: Националната асоциация на доброволците в България, Община Дупница, Община Видин, Община Горна Оряховица, Община Смолян и Академията на МВР.

Дейностите в концепцията включват извършване на архитектурно заснемане и  конструктивно обследване за сеизмична устойчивост и енергийно-ефективните характеристики на сграден фонд, с последващо конструктивно и сеизмично укрепване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ГД ПБЗН-МВР и АМВР, обхванати от проекта.

Интервенциите ще се изпълняват на територията на общините: Дупница, София, Пазарджик, Смолян, Варна, Шумен, Търговище, Русе, Разград, Горна Оряховица, Видин и Враца.

В последвалата оживена дискусия председателят на Общински съвет – Разград Галина Георгиева призова за обществена и политическа подкрепа за изпълнение на залегналите в концепциите инвестиции, защото те ще са от полза за местната общност.

Мнозина от участниците споделиха, че голяма част от идеите, включени в концепцията „Около поречието на река Бели Лом” са обсъждани през годините, и сега, с прилагането на интегрирания подход те могат да започнат осъществяването им на практика.

Зададени бяха множество въпроси, на които представители на партньорите отговориха подробно, като заявиха, че всички идеи от неправителствения сектор и/или групи граждани ще са в помощ при разработване на конкретните проекти в рамките на концепцията.

Участниците в обсъжданията изразиха своето отношение по представените идеи за инвестиции, попълвайки анкети, в които направиха коментари и препоръки относно реализацията на концепциите.

В края на срещата бе припомнено, че всеки заинтересован гражданин, който се е запознал с планираните дейности, може да направи препоръки или възражения на електронната поща на ОИЦ – Разград: oic.razgrad@gmail.com , в срок до 22 март т.г., или попълвайки онлайн анкета.

След провеждане на публичните консултации и в останалите населени места, те ще бъдат обобщени и отразени в доклад до Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион.

/e-Razgrad/

Hits: 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.