„Топлофикация – Разград” търси главен счетоводител

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция:

Главен счетоводител Ref. № 06/GSTR

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя индивидуални финансови, данъчни, статистически и регулаторни отчети.
 • Отговаря за изготвянето на счетоводни справки.
 • Осчетоводява данъчни разчети, дълготрайни активи, амортизации и работни заплати.
 • Отговаря за текущ и последващ контрол на първичните счетоводни документи за обработка.
 • Контролира коректността на счетоводната база данни.
 • Отговаря за счетоводното обслужване на повереното му дружество.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

Реклама:


 • Висше икономическо образование- магистър „Счетоводство“.
 • Професионален опит като счетоводител минимум 5 години, от които поне 1 год. като Главен или Заместник – главен счетоводител.
 • Отлични умения за работа с MS Office, както и умения за работа със специализиран счетоводен софтуер (Ажур).
 • Отлично познаване и прилагане на данъчното и счетоводно законодателство. Опит в прилагането на МСФО е предимство.
 • Прецизност, отговорност, комуникативни имения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 20.07.2021 г. (включително). Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.

==============================

ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”.

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *