Строителството на новата клетка на депото за отпадъци в Разград поскъпва с близо 600 000 лева

Заради инфлационните процеси в страната цената на строителството на трета клетка на регионалното депо за отпадъци в Разград ще бъде повишена от 6 654 817.49 лв. с ДДС на 7 253 486,64 лв. с ДДС.

Предложението беше обсъдено на съвместно заседание на няколко комисии към Общинския съвет. Окончателно решение по докладната записка ще бъде взето на сесията на местния парламент на 25 април. Тогава ще бъдат разгледани общо 19 докладни записки, уточняват от пресслужбата на местната управа.

Промяна в цената на третата клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян е поискана с писмо от фирмата-изпълнител на строителните работи – „Автомагистрали – Черно море“ – Шумен, след като предложението е разгледано и утвърдено от Общото събрание на Депото, в което членуват седемте общини в Разградска област. Изменят се и стойностите на договорите за обществени поръчки за строителен и авторски надзор.

На априлската сесия идната седмица местният парламент ще утвърди временна комисия за подпомагане на широко обществено обсъждане на проекта за изработване на Общ устройствен план на Разград. Документът е основополагащ за развитието на града в следващите 20 години и е важно обсъждането му да се проведе обстойно и с различни гледни точки. Затова предложението е, освен по един представител от всяка от шестте политически сили с групи в ОбС, в комисията да бъдат включени и председателите на ресорните комисии по устройство и развитие на територията и по управление на общинската собственост, както и председателят на ОбС и комисията да стане деветчленна.

На заседанията на постоянните комисии бе одобрена и бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград.

Нямаше „против“ и  „въздържали“ се и по четири докладни за изменения на общински наредби, с които се определят различни видове цени за ползване на общински имоти. По закон цените се актуализират ежегодно съобразно отчетената от Националния статистически институт годишна инфлация, която за 2022 г. е 16,9%. С този процент след гласуване на сесия се изменят: по Наредба № 2 на ОбС – наемната цена за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост; по Наредба №13 – за рекламната дейност на територията на Община Разград; по Наредба №17 – наемната цена за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища; по Наредба № 21 – наемните цени за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ .

Сред докладните за обсъждане на следващата сесия е и предоставянето за безвъзмездно ползване от БТА на част от имот – частна общинска собственост, на бул. „Бели Лом“ 34.

Идния вторник съветниците ще разгледат и докладна за изпълнението на услуга от общ икономически интерес по проект „Грижа в дома в община Разград“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“. Социалната услуга ще предоставя Домашният социален патронаж и тя ще даде възможност на 245 души с увреждания и възрастни хора от общината да получат качествена и адекватна грижа у дома си за период от 12 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници.

/e-Razgrad/

Hits: 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.