Първо работно заседание на Общинския съвет за новия мандат

Първото работно заседание на Общинския съвет за мандат 2023-2027 г. ще се проведе утре, 30 ноември, от 13,30 ч. в залата на 11-я етаж на Община Разград.
От пресслужбата на местната администрация припомнят, че сесия след изборите бе учредителна, на нея положиха клетва новоизбраният кмет на Община Разград, общински съветници и кметове на кметства, избран бе и председател на ОбС.
В дневния ред на местния парламент първоначално бяха включени 10 докладнии и допълнително – две извънредни.
Първата докладна от председателя на ОбС Галина Георгиева е прдложение е за приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Галина Георгиева внася още три докладни записки: за определяне на представители на Общински съвет – Разград в Националното сдружение на общините в България и в Областния съвет за развитие, както и за даване на съгласие за членство на Председателя на ОбС в Националната асоциация на председателите на общински съвети в България.
Пет от докладните записки са внесени от кмета Добрин Добрев. Едната от тях е за приемане на Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2023 г. и допълване на Общинската програма за закрила на детето за 2022-2023 г. Миналата година финансова подкрепа получиха 71 талантливи разградски деца. Соега бщата сума, която ще бъде разпределена съобразно постиженията на тазгодишните кандидати, е 30 000 лв., предвидени в общинския бюджет. Сред докладните на кмета са и: изменение на Програмата за управление и разпореждане на имоти общинска собственост; определяне на общински съветници за членове на комисията за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“; учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването за изграждане на Център за здравно-социална грижа за деца с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи и предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – общинска собственост на Министерството на правосъдието за нуждите на РС „Изпълнение на наказанията“ и ОЗ „Охрана“.
Зам.-кметът Полина Иванова има две внесени докладни записки, едната от които е извънредна. Тя е са изменение на бюджета за 2023 г., свързана с очертали се свободни средства от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 6489 лв., останали от реализацията на 4 обекта. Предложението е икономисаните средства да се използват за увеличение на планираните средства за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за благоустрояване и социализация на крайречната зона на река Бели Лом. Другата докладна на финансовия зам.-кмет е за анекс към договора за кредит с Фонд „ФЛАГ”, по силата на който Община Разград да промени параметрите по п за реализация на проект по него за ремонт и обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на Разград.
Последната докладна, внесена по извънредния способ, е на Галина Георгиева. Предложението е за избор на председатели и членове на постоянните комисии, както и на зам.-председатели на Общинския съвет.
Заседанието в четвъртък ще се излъчва по КИС 13 и на интернет и фейсбук страницата на Община Разград.
/e-Razgrad

Hits: 36

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.