Преходно и Наблюдавано жилище по проект ще изградят в Разград

Секретарят на Община Разград Нели Добрева даде днес пресконференция за старт на проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“.

По него Община Разград ще извърши ремонт на Центъра за обществена подкрепа и Дневния център за деца с увреждания, и ще разкрие две нови услуги – Преходно и Наблюдавано жилище.

Предвидените ремонтни дейности в Центъра за обществена подкрепа ще спомогнат за достигане на капацитет от 100 места, за услуги предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето и настаняването на децата в специализирани  институции; превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

С ремонтните дейности в Дневния център за деца с увреждания се цели разширяване на обхвата на услугите – капацитета от 30 деца дневна грижа и добавяне на консултативни услуги за ЦСРИ за 60 деца, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

С ремонта на помещенията предоставени за Преходното жилище за деца от 15 до 18 г. ще се осигури среда за живеене, близка до семейната на 8 деца, където те ще бъдат подпомагани в придобиването на умения за самостоятелен и независим живот, а в Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 г. за 4 младежи, напускащи институции или преходни жилища, ще се осигури среда за водене на самостоятелен живот.

По проекта ще бъде доставено необходимото обзавеждане и оборудване, гарантиращо семейна среда, както и такова необходимо за индивидуална или групова работа и занимания с децата.

Планираните в проекта дейности се явяват част от дългосрочната стратегия на Община Разград за реализиране на общинската социална политика като модерна, ефективна система от социални услуги, поставяща в своя център ползвателя, отговаряща на нуждите на общността, осигуряваща равен достъп и непрекъснато подобряваща своето качество.

Общата стойност на проекта е 615 000,00 лв., като средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 522 750,00 лева, а националното съфинансиране е в размер на 92 250,00 лева.

/e-Razgrad/

Hits: 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.