ПП „Републиканци за България“: Приоритетите ни в секторите транспорт и регионална политика

ТРАНСПОРТ

Настояваме за ревизия на пакета „Мобилност“

В настоящия си вид пакетът „Мобилност“ дискриминира българските превозвачи и противоречи на европейските политики, свързани със Зелената сделка. Затова ще работим активно за неговата ревизия. Ще търсим и вътрешнообщностна подкрепа за смекчаване на ударите върху българските превозвачи.

Отваряне на Зелени трансгранични коридори за тежкотоварни МПС

През последните години работният процес на превозвачите се утежнява от затруднената работа с властите по граничните контролно-пропускателни пунктове. Мудността на проверките на съпътстващата документация на то варите, както и на тези за бежанци в товарния отсек на автомобилите създават усещане за тенденциозно възпрепятстване на работата. Възнамеряваме да променим това, като отворим Зелени трансгранични коридори, които да гарантират бързото и безпрепятствено преминаване на тежкотоварни МПС през граничните пунктове.

Изграждане на мрежа от иновативни интермодални терминали Предвиждаме до 2030 г. да изградим мрежа от иновативни интермодални терминали в София, Варна, Бургас, Русе и Видин. Те трябва да отговарят на всички европейски изисквания – за екологичност, сигурност и рентабилност. Съоръженията ще допринесат за облекчаване на трафика, намаляване на замърсяването, насърчаване на инвестициите и разкриване на нови работни места.

Ускорено развитие на устойчива градска мобилност в рамките на големите градове в страната и техните прилежащи крайградски територии

Това се налага поради увеличения брой автомобили, намалената пропускателна способност на уличната мрежа, влошената екологична обстановка, големите задръствания и трудното придвижване с градския транспорт. Това е стъпка към създаването на умни градове и региони, които да могат да генерират устойчив и приобщаващ растеж.

Стимулиране на закупуването на екологични превозни средства Предвиждаме значително увеличаване на стимулите за закупуване на пътни превозни средства, работещи с електрически и водородни двигатели. Средствата ще бъдат осигурени от европейските фондове и от данъчни облекчения. Това ще доведе до значително повишаване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на емисиите на парникови газове и фини прахови частици от транспорта.

Оптимизация и модернизация на жп мрежата в страната Необходимо е да се работи в посока оптимизация на жп мрежата в страната, за да може тя да стане конкурентна на автомобилния транспорт по отношение на пътници и обслужване на ежедневни трудови пътувания. Българската жп мрежа е неефективна, защото е проектирана и изграждана, за да обслужва вече несъществуваща икономика. Това е валидно най-вече в рамките на съществуващите агломерационни ареали.

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Изграждане на иновативни университетски кампуси в изостаналите райони Развитието на изостаналите райони на страната е невъзможно без осигуряването на справедлив достъп до качествено виеше образование на хората в тях. Затова предвиждаме изграждането на центрове за професионална подготовка на кадри, съобразени с изискванията на местния бизнес. Те ще имат за цел да подпомогнат икономическото и социалното развитие на регионите, като повишат качеството на работната сила чрез нови научни знания, иновации и технологии.

Ускорено изграждане и модернизация на стратегическата транспортна инфраструктура на страната

Изграждането на стратегически важните пътища ще повиши нивото на достъпност и ще доведе до преодоляването на социалния и икономическия дисбаланс между Северна и Южна България. Това ще стимулира значително развитието на туризма по Северното и по Южното ни Черноморие, ще ускори икономическото развитие и ще привлече нови инвестиции. България ще осъществи стратегически излаз на Адриатическо море. Към днешна дата приоритетни за нас проекти са: магистрала „Хемус“, магистрала „Черно море“ – панорамен черноморски път, мост при Силистра, тунел Петрохан и тунел Шипка, магистрала Дупница-Кюстендил с излаз на скоростен път Рила (Самоков-Ихтиман).

Създаване на регионални инвестиционни фондове и програми за изостаналите и планинските райони

Фондовете ще бъдат само за производствени предприятия. Те ще поемат 50% от инвестицията за закупуването на земята и за производствените мощности. Сумата ще бъде възстановявана след започване на реално производство.

Създаване на регионални интегрирани програми за зелена енергия

Това ще обезпечи създаването и експлоатацията на ефективни модели за производство, дистрибуция и достъп до зелени енергийни продукти, вкл. изграждане на модерна мрежа от електрически зарядни станции.

Изграждане на национална система за ранно предупреждение от рискови природни явления и бедствия

Системата за предупреждение за опасността от рискови природни явления и бедствия ще доведе до спасяването на човешки животи и ще минимизира финансовите щети вследствие на тяхното предотвратяване. Предвиждаме тя да обхване всички потенциално опасни водни басейни в страната и да предава цифрова информация в реално време към компетентните органи за превенция на риска.

Делегирани бюджети за всички кметства в страната

Предвиждаме отпускането на бюджет от минимум 10 000 лв. годишно за малките населени места в страната. Парите ще се изразходват от кмета на населеното място според нуждите на местните жители. С тези средства може да бъдат ремонтирани улици, тротоари или важни за общността сгради, да бъдат изградени детски площадки, улично осветление, система за видеонаблюдение или друго. Очакваме в рамките на само няколко години програмата да промени значително облика на малките населени места.

Доизграждане и модернизация на националния кадастър Системата на националния кадастър трябва да бъде завършена и надградена в най-кратки срокове. Това ще доведе до по-бърз и по-удобен достъп на гражданите и бизнеса до предлаганите от него услуги. Модернизирането на кадастъра ще спести време и ще реши множество проблеми, свързани с из¬даването на различни документи.

Грижа на държавата за районите с трайна тенденция за обезлюдяване и липса на перспектива

Предвиждаме специални данъчни отстъпки, финансови стимули и подкрепа на предприемачеството, бизнеса и инвестициите за разкриване на нови работни места и нови производствени процеси в регионите, които трайно се обезлюдяват. Ще работим и за подобряване на инфраструктурата, облекчаване на административните режими, но ще работим и за доближаване на достъпната среда до тази в по-развитите райони.

/Платена публикация/

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Hits: 47

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.