Последна за мандата сесия на Общинския съвет

15 докладни записки приеха общинските съветници на последното си заседание за мандат 2019-2023 г.

Сред предложенията бе и тази за удостояване с Почетния знак „За принос към местното самоуправление“ на една от тях – общинският съветник три мандата Нюсрет Мустафа-Салим, съобщиха от пресслужбата на местната администрация.

Номинацията бе направена от Адвокатска колегия – Разград и бе одобрена с 22 гласа „за“ от съветниците. „Съществен е нейният принос към изготвянето на нормативни актове, решения и други актове на Общинския съвет. Търси и прилага положителния опит в работата на комисиите и работи в тясна връзка с общинската администрация. Като заемаща ръководни обществени и политически постове е защитавала интересите на гражданите и е работила за тяхното благоденствие. Обществената ангажираност и дългогодишната работа в полза на местното самоуправление на госпожа Нюсрет Салим следва да бъдат оценени с високото отличие, учредено от Общински съвет Разград „За принос към местното самоуправление“, бяха част от мотивите номинацията да бъде одобрена единодушно.

Заседанието  започна с тържествена част, в която председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев отправи приветствие и към съветниците и към служителите в общинската администрация. Той съобщи, че по повод Деня на българската община са получени поздравителни адреси от: министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков,от Юлия Велчева – главен секретар на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата, от областния управител Владимир Димитров, от изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Сред докладни записки, повечето от които съветниците приеха с пълно мнозинство, са: изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2023 г. с добавяне на 4  имота за продажба или отдаване под наем, 3 от които се намират в село Дянково, а четвъртият – в бизнес зона „Перистър“ Разград; предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-публична общинска собственост на МВР за нуждите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Приет бе и годишният отчет относно изпълнението на концесионните договори за 2022 г. Общо 6 са действащите договори за концесия, страна по които е Община Разград – 4 язовира, минерална вода от малмоваланжски водоносен хоризонт „Недокланско дере“ – два сондажа и стадион „Хювефарма арена“. При тях не са констатирани неизпълнения на договорни задължения.

Приета бе е актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград, както и продажби на имоти и разрешения за изготвяне на проекти за подробен устройствен план. Местните парламентаристи избраха и временно изпълняващи длъжността кмет на село в 11 населени места, чиито действащи кметове са и кандидати за изборите на 29 октомври и то пози повод са в отпуск.

/e-Razgrad/

Hits: 5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.