„Паркова“ – пак пешеходна, как ще се става почетен гражданин на Разград ОбС ще решава на  следващата сесия

Общинските съветници приеха 14 от 15-те внесени за заседанието им докладни записки. Подробно обсъдена бе и 15-та – за приемане на нов Правилник за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград.

Проектът бе на председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев. Тъй като бяха приети изменения в отделни клаузи, а съгласно решение на Административния съд при такъв случай за проекта за нормативен документ трябва отново да се изпълни изискването за 30 дни да бъде публикуван за обсъждане на сайта на Община Разград, тази докладна ще бъде гласувана на следваща сесия.

От пресцентъра на общинската администрация припомнят, че новият правилник формира по-ясна регламентация на почетните звания, награди и паметни знаци, с него се въвежда ограничение наброя на номинираните за най-високото отличие на Община Разград – „Почетен гражданин на Разград”- най-много двама на година, като изключение са прави само в случаите, когато званието се връчва посмъртно.

Съветниците приеха с необходимото мнозинство четирите докладни записки, внесени от кмета Денчо Бояджиев. Така бе утвърдена Програма за енергийна ефективност на Община Разград за периода 2021-2030 г. Изменена и допълнена с 11 имота бе Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г., 10 от имотите са пасища в различни населени места, а последният – имот в Разград, към всички има проявен интерес за наемане или закупуване. Променен бе и списъкът за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2021 г., едно от резервните жилища бе включено в раздел „жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, като причината е необходимост от настаняване на семейство с остър социален и здравословен проблем, с лице с трайно намалена работоспособност и минимален доход от пенсия. Съветниците приеха и докладна за възлагане изпълнението на услуга за 12 месеца от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Разград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Зам.-кметът Полина Иванова отговори обстойно на въпросите, поставени от съветниците във връзка с двете докладни, свързани с бюджета на Община Разград, и те също бяха приети. Първата бе за корекции в бюджета за 2021 г. през второто тримесечие. В този период са получени 15 бр. дарения в размер на 5006 лв., които се разходват според волята на дарителите. Извършени са 7 корекции от резервирания бюджетен кредит за 34 919 лв. Издадени са 18 заповеди на кмета на Община Разград за корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на делегираните бюджети и 27 заповеди на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегираните бюджети. Утвърдено бе и изменение на бюджета в две направления. Едното е свързано с възстановените от РОСВ-Русе отчисления за периода 01.03.2020 г. – 31.12.2020 г. в размер на 392 512,85 лв. Предложението бе средствата да се използват за дейност „Чистота”. Другото изменение бе в целевата субсидия за капиталови разходи и бе свързано с отпадане на различни обекти за текущи ремонти, с което 495 000 лв. са насочват към основни ремонти на нови обекти – основен ремонт на ул. „Пещера”, основен ремонт на част от ул. „Перистър”, основен ремонт на пешеходен надлез над река „Бели Лом“ до ПГИ ”Робер Шуман”-инженеринг, променен бе и източникът на финансиране за обект „Основен ремонт на уличното платно до Нов гробищен парк (отводняване)”.

Дискусия имаше и по докладната за за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград. Допълнението бе свързано с възстановяване на забраната за движение на МПС по ул. „Паркова“ в Разград в участъка от ул. „Дунав” до бул. „Княз Борис”. От 10 месеца след решение на Общинския съвет улицата бе еднопосочна, но срещу това положение в Община Разград бе внесена подписка от 231 граждани. Съветници призоваха за по-строг контрол в участъка, а зам.-кметът Мирослав Грънчаров увери, че се предвижда поставяне на камера на Дома на учителя и санкциониране на нарушителите на правилата за движение в района.

Сред дискусионните  докладни бе и тази за приемане на мерки за защита на наематели на общински обекти, представляващи заведения за хранене и развлечения, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка. Фирмите са общо 5, а имотите, които ползват – 6. Предложението на общинската управа бе да бъдат освободени от заплащане в размер на 60% от дължимата месечна наемна цена за времето от 28.11.2020 г. до 28.02.2021 г. и от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. По този начин в общинския бюджет няма да влязат около 10 000 лева, но ще бъде оказана подкрепа на потърпевшия от коронавируса разградски бизнес – обединиха се общинската управа и местните парламентаристи.

Съветниците приеха и докладна за учредяване на възмездно безсрочно право на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост. С решението „Йокета-Ко”ООД получава възможност да изгради в източната страна на хотела „Villa Dela Rosa” нови площи, свързани с дейността на комплекса, с разгърната застроена площ до 544,12 кв.м, което представлява 25% от настоящата разгърната застроена площ на сградата. Правото на пристрояване е оценено на 27 321,72 лв.

/e-Razgrad/

Hits: 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.