Още две общини в Разградско – Кубрат и Завет, стартират интегрирани проекти за общо 1 299 000 лева

И общините Кубрат и Завет стартират интегрирани проекти за социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование.

В проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи” са предвидени дейности за активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, социална и професионална интеграция на лица от целевите групи с фокус насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост. Предстои обучение „Дигитална компетентност”, което ще даде възможност на обучените за бъдеща реализация на пазара на труда. Ще бъдат назначени 3 лица от ромски произход на трудов договор на длъжност „Трудов медиатор”, а на 25 безработни ще бъде осигурена заетост за 9 месеца в Общинска администрация – Кубрат на длъжност „Работник поддръжка”.

Друга основна дейност е повишаване информираността относно социалните и здравните права на маргинализираните групи, чрез провеждане на информационни кампании. Предвидено е подпомагане на деца и ученици от етническите малцинства на територията на община Кубрат в сферата на образованието, както и работа с родителите им за повишаване на интереса към образованието – семейна подкрепа на децата им в училище и извън него.

Общата стойност на безвъзмездната помощ е 709 384,15 лева, от които 338 348,45 лева са по ОП „Развитие на човешките ресурси”, а 371 035,70 лева по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Проектът се изпълнява в продължение на 18 месеца, в партньорство със  Сдружение „Амаре Прала” – с. Сеслав, Сдружение „Асоциация Интегро” – Разград, ЦДГ „1 юни” – с. Юпер, ОУ „Н. Й. Вапцаров”-  с. Севар и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Сеслав.

Проект „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет” ще се реализира за период от 22 месеца, в партньорство с „Раломекс” АД – Завет, Сдружение „Асоциация Интегро” – Разград и Детска градина „Слънчо” – Завет. Бюджетът на проекта е общо 579 561,09 лева, от които  318 324,63 лева от ОПРЧР  и  261 236,46 лева от ОПНОИР.

Включени са дейности за активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, обучение „Дигитална компетентност”,  наемане на трудови и здравни медиатори. На 25 безработни – 15 в Общинска администрация – Завет и 10 в партньора „Раломекс” АД ще бъде осигурена заетост за 9 месеца на длъжност „Работник поддръжка”. Ще бъде повишена информираността относно социалните и здравните им права, насърчено  семейното планиране, повишена здравната им култура. Предвиждат се дейности за развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Планирано е допълнително обучение по български език за децата, за които българският  не е майчин, предоставяне на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства чрез индивидуални и групови мероприятия, работа с родители (роми и нероми), чрез включването им в обучения, насърчаване активното участие на родителите в образователния процес. Ще бъдат създадени клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност, библиотека за играчки и читателски клуб в град Завет.

Припомняме, че в Разградска област общините Исперих и Самуил работят по подобни проекти от началото на месеца.

Общата стойност на безвъзмездната помощ по четирите проекта е 3 028 405 лева, от които 1 648 374,65 са по ОПРЧР, а 1 380 030,84 са по ОПНОИР.

/e-Razgrad/

Hits: 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.