Отпаднаха таксите за подготвителните групи за селата, в Разград ги намалиха с 40%

С 23 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържал се”бе приета докладната записка за изменение на Наредба №14 на Общинския съвет в Разград за местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. Това стана на сесията днес при повторно внасяне на докладната, след като на заседанието през юни тя не бе одобрена, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Според предложението на зам.-кмета и изпълняващ функцията кмет на община Разград Добрин Добрев отпадат таксите за подготвителните трета и четвърта подготвителни групи в селата от общината, а в областния град се намаляват с 40%. Регламентира се и нова услуга, която дава възможност децата, които в края на месец май завършат четвърта група и получат Удостоверение за задължително предучилищно образование, с което са записани в първи клас, да ползват детската градина в периода 1.06.-14.09. срещу такса в размер на 65 лв. за първо дете в Разград и 55 лв. в селата, а за второ и следващо – съответно 55 и 45 лв.

На заседанието си днес съветниците приеха и останалите три докладни записки, отхвърлени преди месец. Така в най-голямото село в област Разград Дянково временно изпълняващ длъжността кмет до частичните избори на 3 октомври ще е Али Алиев. Съветниците приеха и актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2020 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от  Европейския съюз към 31.12.2020 г., както и докладната записка за извършени  корекции по бюджета на Община  Разград през първото тримесечие на 2021 г.

Сред дискусионните докладни бяха тези за избор на представителство за участие в структури на областно ниво. Съветниците решиха на Общото събрание на акционерите на МЛБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Разград“, което ще се проведе на 29 юли, Община Разград да бъде представлявана от председателя на комисията по управление на общинската собственост Иво Димитров, който бе упълномощен да гласува „за” по три от точките на общото събрание, свързани с освобождаването от отговорност на членове на Съвета на директорите от предходни периоди, а „въздържал се” – по останалите 10 точки, сред които има промяна в състава на Съвета на директорите и промяна в капитала на дружеството.

Реклама:


В извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” – Разград, представител на Община Разград няма да участва – решиха 15 от съветниците, 1 гласува „въздържал се”.  Точният текст, с който заместиха предложените за произнасяне решения, бе представен от председателя на Комисията по законност Калоян Монев: „Общински съвет-Разград констатира, че при действащата правна уредба Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – Разград, не може да изпълнява функциите, за които е създадена. Това обезсмисля нейното съществуване и участието на Община Разград в дейността на асоциацията, ето защо не определя представител на общината за извънредното Общо събрание“.

Добра новина съобщи по време на обсъждането на една от докладните зам.-кметът Добрин Добрев. В четвъртък, 22 юли, той е подписал договора за ремонт на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“, Музикалната школа „Илия Бърнев“ и Етнографския музей на стойност 825 296 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 572 080 лв. и собствено финансиране от Община Разград – 60 000 лв.С решението си днес общинските съветници приеха да се сключи Договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“, по силата на който Община Разград да поеме дългосрочен дълг за реализация на проектното предложение до 193 217 лева.

На заседанието си съветниците приеха и актуализирания списък на средищните детски градини и училища на територията на общината за учебната 2021/2022 г.. Те са общо 8: ОУ „Васил Левски“; ОУ „Никола Икономов“; ОУ „Никола Вапцаров“ и ОУ „Отец Паисий“ и СУ „Христо Ботев“ – всички от Разград, както и ОУ „Кирил и Методий“ -Киченица, ОУ „Д-р Петър Берон“ – Осенец и Детска градина „Здравец“ – Гецово.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *