На юнското си заседание съветниците приеха 14 докладни, една отложиха за юли

14 докладни записки приеха на своето заседание общинските съветници от Разград, съобщиха от пресслужбата на местната управа.

Предложенията бяха представени пред тях от зам.-кметовете Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова. Заради ремонта на покрива на сградата на Община Разград заседанието се проведе в зала „Филхармония“, там ще заседават съветниците и следващия месец.

Една от докладните от предварителния дневен ред бе отложена за юли след оживена дискусия. Тя е за отдаването под наем на площи от общински горски територии за дивечовъдни ниви, като фирмите с интерес към тази дейност, бяха две. Отлагането е във връзка с появили се в социалните мрежи срещу една от фирмите сигнали за възпрепятстване на достъпа на граждани до участъци в местността Пчелина. На комисии преди сесията през юли ще бъдат поканени и представители на фирмата и на потърпевшите граждани.

След тази сесия Общинският съвет вече има нова наредба, която е под №31 – за общия архитектурен облик на градската среда в Разград. Тя трябва да създаде единен механизъм и точно обособени критерии за разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса на хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства. С Наредба №31 се въвеждат изисквания към инвестиционните проекти за нови строежи, като в Приложение № 2 на Наредбата са посочени цветово фасадно оформление на сградите в жилищни комплекси, в това число оформление на номер и лого. Цветовете са определени след анализ на преобладаващите цветове в съответните райони като са предвидени и неутрални цветове, които могат да се използват във всички райони. По време на представянето на Наредбата бе уточнено, че тя ще важи занапред, след приемането си, изискванията в нея не се отнасят за обекти заварено положение.

Облекчение бе въведено с изменение на друга Наредба – №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград. С това изменение отпадат таксите за издаване на читателска карта в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“.

Облекчение бе въведено и с изменението на Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми. С него се увеличава от 42 на 43 години възрастта на жените, които могат да кандидатстват за подпомагане от общинския фонд „Ин витро“.

Най-дискусионна бе докладната записка за одобряване сключване на споразумение между Община Разград в качеството си на длъжник и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в качеството си на кредитор, за разсрочено плащане на задължения на общината съгласно договор за цесия от 18.06.2014 г., сключен между Цедент „Бау Енерджи“ ЕООД (с предишно наименование на дружеството „Фърст Инвестмънт“ ЕООД – София) и цесионер Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Задължението е свързано с проекта за ремонт на спортна зала „Абритус“. Прехвърлените вземания са в размер на 491 057,00 лв., има частично плащане и са останали 412 733,00 лв., които Община Разград трябва да плати в 60-месечен срок. След размяна на коментари за отговорността по забавения ремонт на залата, съветниците се обединиха единствено около факта, че завършването й е от полза на спорта в Разград. „Важното е, че благодарение на енергичните действия на управленския екип на Общината залата вече е завършена, решен бе един дългогодишен проблем, залата се използва, в нея вече жънат успехи баскетболистите от „Вълци-Разград“, заяви председателят на ОбС Стоян Ненчев. Докладната бе приета с 23 гласа „за“ и 3 „въздържали се“.

Имаше един „въздържал се“ и по докладната, с която се променя разчета на Община Разград за 2023 г. Във финансовата рамка бяха предвидени общо 150 000 лв. за изграждане на два обекта – детска площадка и площадка за стрийт фитнес в Градския парк. След проучване обаче е установено, че те ще струват по-малко от предвидените средства – съответно 14 000 и 35 000 лв. Съветниците приеха част от освободените суми – 39 000 лв. , да бъдат използвани за изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години в жк „Орел“, а остатъкът от 10 000 лв. ще остане резерв за други обекти.

Не толкова добра е новината от докладната за определяне на представител на Община Разград в редовно годишно общо събрание на 29 юни на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, в чийто дневен ред е промяна в капитала на дружеството в полза на държавата. Съветниците Станислава Русева и Иво Димитров ще представляват Община Разград на заседанието, на което държавата заради инвестираните в болницата средства през 2021 и 2022 г. иска да увеличи  своя дял в капитала на дружеството като той ще стане 89,33%, а съответно делът на Община Разград ще намалее от 4,25% на 4,06%. Съветниците упълномощиха двамата си колеги да гласуват „въздържал се“ по тази точка от дневния ред на годишното общо събрание.

На заседанието си съветниците одобриха два подробни устройствени плана, взеха решение за отдаване под наем на част от поземлен имот, върху който преди имаше „Лафка“ – на кръстовището на ул. „Марица“ и ул. „Хан Крум“, одобриха и продажба на имоти частна общинска собственост, единият в Разград на стойност 49 748 лв., а другият в Мортагоново по пазарната оценка в размер на 8214 лв., 30% от които ще се използват за ремонт на инфраструктура в селото. Предоставена бе безвъзмездно за управление част от имот-публична общинска собственост на Министерството на правосъдието за ползване от Службата по вписванията и Областно звено „Охрана“.

/e-Razgrad/

Hits: 38

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.