ЕС си обеща да намали с 5 млн. бедните деца в Европа

Европейският съюз си обеща да намали с 5 милиона децата, които са в риск от бедност през следващото десетилетие. По официални данни в ЕС има 18 млн. деца, които живеят на границата на бедността.

Социалните министри в ЕС приеха късно в понеделник препоръка, която ангажира правителствата с разработване на политики, насочени към децата, които да им осигурят достъп до образование и грижа.

Тя предвижда до 2030 г. всяко дете да има поне едно здравословно хранене на ден през учебната година, изграждане на образователни заведения, транспорт до училище, както и книги, компютри, униформи и образователни материали за всяко дете.

Всяка държава ще трябва да назначи национален координатор по гарантиране на детето, да изготви план с мерки и да докладва на Европейската комисия на всеки две години за изпълнението му.

Реклама:


Европейска гаранция цели да се изгради политическа рамка за справяне със социалното изключване на децата, за идентифициране и справяне с финансови и нефинансови бариери пред участието им в образованието и предоставянето на грижи в ранна детска възраст.

Инициативата си поставя за цел бедните деца да имат достъп до училищните дейности, включително участие в училищни пътувания и спорт, развлечения и културни дейности, както и здравна превенция. ЕС си обещава още приоритетно настаняване в социални жилища или отпускане на жилищна помощ за деца в нужда и техните семейства.

България заедно с още шест държави е включена в пилотното тестване на програмата за гаранция за детето. По него Европейската комисия заедно със своя партньор УНИЦЕФ работят по разширяване на достъпа за използване на интегрирани услуги от деца с увреждания, деца от бедни домакинства и от ромските общности в области Бургас, Сливен и Стара Загора, като се предоставя патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна диагностика на деца с увреждания и затруднения в развитието, приобщаващо предучилищно образование и мерки срещу ранното отпадане на децата от училище.

Гаранцията за детето е идея на Европейския парламент от 2015 г., целяща намаляването на детската бедност в Европа.

Dnevnik.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *