Елица Бояджиева вече е с ранг „Съдия във Висшия касационен съд и Висшия административен съд“

На свое заседание на 13.09.2022 г. Съдийската колегия при Висшият съдебен съвет е повишила в ранг „Съдия във ВКС и ВАС“ административния ръководител – председател на Районен съд – Исперих съдия Елица Бояджиева – Георгиева.

Елица Бояджиева е родена в Разград през 1977 г. Завършила е Математическа гимназия „Академик Никола Обрешков“, а след това и Юридическия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Работи в съдебната система от месец септември 2001 година, когато е назначена за Младши съдия в Окръжен съд – Разград, а впоследствие в края на 2003 г. е преназначена за съдия в Районен съд – Исперих. Оттогава и понастоящем е член на магистратския състав на тази съдебна институция в Разградски съдебен район, като стана неин ръководител през месец юни 2020 година след проведен конкурс.

От встъпването си в мандат като ръководител съдия Бояджиева – Георгиева се стреми да развива дейности в Районен съд – Исперих, които да осигурят по-добро правно обслужване на гражданите ползващи услугите на Районен съд – Исперих, осигуряване на по-добра достъпност до правораздавателният орган на хората в неравностойно положение и възрастните граждани, повишаване доверието на обществеността в съдебната система и разясняване на правата и основните задължения като граждани на подрастващото поколение. По нейна инициатива са предприети процедури за разширяване сградния фонд на съда чрез ситуирането му и на първият етаж в настоящата сграда в Исперих, което ще осигури по-добра достъпност и бързина на предоставяните юридически услуги от институцията. Осъществява се полезна дейност с ученици от различните училища в Исперих, на които магистратите разясняват при организирани срещи на място и в сградата на съда как да защитават и реализират правилно своите права и законни интереси.  Съдът участва активно и в проектите, реализирани от Висш съдебен съвет. Основната цел на съдия Бояджиева – Георгиева е да развива и поддържа установената в институцията атмосфера на разбирателство и взаимопомощ между магистратите, прекрасните взаимоотношения между всички в колектива, повишаване на правната квалификация и утвърждаване на Районен съд – Исперих, като институция с висока стойност и радваща се на обществено доверие в рамките на Разградски съдебен район.

/e-Razgrad/

Реклама:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.