Експерти от Областния информационен център се срещнаха хората в седемте общини на Лудогорието

В периода от 21 до 29 юни екипът на Областния информационен център – Разград проведе информационна обиколка в седемте общини от Лудогорието. В събитията се включиха и експерти от областния офис на Националната служба за съвети в земеделието и мобилния общински офис в Исперих.

Общинските центрове домакинстваха изнесените приемни на открито за жители и гости на областта на тема „Възможности за кандидатстване за европейско финансиране”, на които бе представена информация за подкрепа на проекти и дейности от европрограмите, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и от други донори. Разяснени бяха и основните характеристики на Интегрирания териториален подход, който се прилага за първи път в България.

Откритите приемни посетиха над 110 представители на местните и регионални власти, институции, училища, фирми и подкрепящи бизнеса организации, земеделски производители и стопани, местните инициативни групи, неправителствения сектор, читалища, учащи се, безработни и граждани.

Представителите на местните власти споделиха резултатите и срещаните проблеми при изпълнението на европроекти, чрез които подобряват своята пътна, културна, образователна и социална инфраструктура. Изразиха тревога от липсата на общински бюджети, което затруднява извършването на проектни дейности, тяхното разплащане и последващото възстановяване на средствата от управляващите органи. Коментираха своята проектна готовност за включване в предстоящи процедури по европрограмите до края на програмния период.

Обсъдени бяха проектни идеи за подобряване на инфраструктурата, икономическото развитие, разширяване на съществуващи и започване на нови бизнеси, популяризиране на туристическия потенциал на региона и създаването на партньорства със съседни общини и области чрез интегрирани инвестиции.

Представителите на бизнеса проявиха интерес към предстоящите възможности по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”. Интересът им е насочен към финансова подкрепа за изграждане на мощности от възобновяема енергия, закупуване на машини и оборудване и въвеждане на иновативни технологии и процеси в дейността.

Земеделските производители се интересуваха от възможна подкрепа за техните стопанства в условията на растящи разходи за енергия, горива, напояване и високи цени на произведената продукция.

Безработните се интересуваха за възможности за започване на собствен бизнес и начините по които това може да се осъществи с еврофинансиране.

Участниците в срещите от образователната сфера се интересуваха от процедурите на Програма „Образование” и от това как учениците да практикуват и повишават квалификацията си чрез дуално обучение. Бяха зададени въпроси за Програма „Еразъм +”, като на запиталите бе предоставена информация относно графика за кандидатстване по програмата и начините за намиране партньори по проектите.

Значителен интерес имаше и към възможностите за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с евросредства.

/e-Razgrad/

Hits: 9

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.