До приемането на бюджета на държавата Община Разград ще работи с разчет за годината

14 докладни записки приеха общинските съветници на сесията на местния парламент днес, сред тях и тази за разчета за 2023 г. на Община Разград. Това съобщиха от пресслужбата на местната управа.

Приемането на предварителен разчет се налага, държавата няма приет бюджет за настоящата година. Общият му обем е в размер на 84 361 х. лв., в т.ч. за държавни дейности – 49 388 х. лв. и 34 973 х. лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности. Капиталовите разходи, включени в разчета, са 6 321 234 лв. Сред обектите са: Проектиране и подмяна на улично осветление в Община Разград,  Рехабилитация на Северен градски парк, Конструктивно укрепване на основи, подпорни стени и вертикална планировка на сграда “Музикален дом”, Изграждане на площадка за стрийт фитнес в Северен градски парк, Изграждане на детска площадка в Северен градски парк, Изграждане на улично осветление по „Търговищко шосе“ и други. Докладната записка, представена от зам.-кмета Полина Иванова, бе одобрена от общинските съветници без допълнителни въпроси и изказвания с 20 гласа „за“.

С различно мнозинство бяха приети още 13 докладни записки, а една – за продажба на имот-частна общинска собственост в Гарова промишлена зона чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост – бе оттеглена от зам.-кмета Добрин Добрев.

Най-много дискусии предизвика докладната за приемане на решение за изработване на Общ устройствен план (ОУП) за Разград по реда на чл. 124 от Закона за устройство на територията. Сред основните му задачи е създаване на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на общината и демографското й развитие в следващите 20 години. След като от две групи съветници – от БСП и „Демократична България“ – бяха представени по няколко предложения за създаване на нови бизнес зони, за развитие на дейности за съхраняване на културното наследство, за разширяване на жилищните зони и други, съветниците решиха на следваща сесия да създадат временна комисия с представители от различните политически сили, които освен своите предложения да събират и идеите на гражданите.

Утвърдени бяха и докладните за: одобряване на годишен доклад за 2022 г. за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Разград за периода 2021-2027 г.; изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.; приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на територията на община Разград. Приет бе и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград, както и отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Разград за 2022 г. Продължен бе срокът за настаняване на трима наематели на общински жилища; одобрени бяха и три докладни за продажба на общински имоти чрез публични търгове, като 30% от постъпленията от продажбата на имота в с. Балкански ще се използват за финансиране на основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура на територията на селото. Общинският съвет прие с максималните за тази сесия 22 гласа подкрепа и докладна, с която се дава възможност на Община Разград да кандидатства с проектно предложение за ремонт на Дома за стари хора в Разград по  Националния план за възстановяване и устойчивост. Зам.-кметът Добрин Добрев съобщи, че проектът вече се подготвя и според предварителни разчети ще е на стойност около 4 милиона лева, като отговори отрицателно на въпрос дали ще е нужно общинско съфинансиране.

Заседанието бе ръководено от зам.-председателя на Общинския съвет Пейчо Георгиев, в края му общинските съветници Иво Димитров и Станислава Русева представиха пред колегите си информация за последното общо събрание на акционерите на МБАЛ “Св. Иван Рилски“, на което двамата представляваха Община Разград.

/e-Razgrad/

Hits: 11

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.