Българи, турци, роми: Ето как се самоопределя населението у нас

БЪЛГАРСКАТА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ ПРЕОБЛАДАВА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОБЛАСТИТЕ КЪРДЖАЛИ И РАЗГРАД, КЪДЕТО ТЯ ФОРМИРА СЪОТВЕТНО 29% И 39,7% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

Като етнически българи се самоопределят 84,6% от населението на България, докато 8,4% са посочили, че са от турския етнос, а 4,4%, че са роми. Това показват публикуваните от Националния статистически институт данни за етнокултурните характеристики на населението според последното преброяване, проведено миналата година. Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84,6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0,2 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8,4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0,4 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4,4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0,5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души или 1,3%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0,3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 63 767, или 1,0% от отговорилите лица.

В началото на миналия век в градовете са живели 18,2% от българите, 16,1% от турците и 20,5% от ромите. С течение на времето населението с българско етническо самоопределение се е урбанизирало значително повече в сравнение с другите две основни етнически групи. Сега в градовете живеят 77,5% от българския, 38,4% от турския и 51% от ромския етнос. Процесът на урбанизация в най-малка степен засяга турската етническа група, преобладаващата част от която през целия период 1900 – 2021 г. продължава да живее в села.

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на областите Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29% и 39,7% от населението. И в двата региона преобладава турската етническа общност, съответно  64,5% и 50,4%.

Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално във всички области на страната. Най-голям е делът на ромския етнос в областите Сливен – 15,3%, Монтана – 11,5%, следвани от Шумен – 8,0%, Добрич – 7,2% и Ямбол – 7,1%.

Българският е майчин език за 5 037 607 души или 85,3% от населението, турският – за 514 386 души или 8,7%, и ромският – за 227 974 души или 3,9% от отговорилите на въпроса.

Лицата, самоопределили се към християнско вероизповедание, са 4 219 270 или 71,5% от населението. Сред тях преобладават източноправославните християни – 4 091 780 или 97% от посочилите християнско вероизповедание, следват лицата с протестантско вероизповедание – 69 852 (1,7%), католическо – 38 709 (0,9%) и 5 002 (0,1%) са посочили арменско апостолическо вероизповедание. Отговорът „друго християнско“ са избрали 13 927 или 0,3% от отговорилите на въпроса.

Мюсюлманско вероизповедание са посочили 638 708 лица или 10,8%, юдейско – 1 736, а други вероизповедания изповядват 6 451 лица.

Общо 305 102 (5,2%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание, 259 235 (4,4%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 472 606 (8%) са отбелязали: „не желая да отговоря“.

/e-Razgrad/

Hits: 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.