„Биовет“ изгражда фотоволтаична централа на площ от 450 дка

Предложението за инвестицията ще бъде гласувано на извънредна сесия на ОбС на 17 февруари

Без против и въздържали се общинските съветници от три постоянни комисии одобриха предложение на „Биовет“ АД – Пещера за  изграждане на фотоволтаична централа край Разград. Докладната по него ще бъде гласувана в сряда, 17 февруари, на извънредна сесия на Общинския съвет. Решението гарантира предварително съгласие Община Разград да проведе процедура, регламентирана в Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, насочена към учредяване на право на строеж, без търг или конкурс, върху поземлен имот по кадастралната карта на град Разград – публична общинска собственост, с площ 457 633 кв.м в полза на „Биовет“ АД, гр. Пещера.

Докладната на съвместното заседание на комисиите по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и по управление на общинската собственост и стопанство бе представена от кмета Денчо Бояджиев. А зам.-кметът Мирослав Грънчаров представи пред съветниците местоположението на имота край пътя за Търговище над тренировъчната база на „Лудогорец“. Той в момента не се използва за частни или обществени нужди, а при учредяване възмездно право на строеж върху него Община Разград ще получи средства.

На заседанието присъства и управителят на „Биовет“ Теменуга Газдова, която в отговор на въпроси от съветниците даде разяснения за инвестицията. По думите й, заедно със завода за ваксини и новия ферментационен завод, чиито мощности ще се разширяват, инвестицията ще достигне размер от 400 000 000 лева. Цялата площ от 450 дка ще бъде със слънчеви панели, които ще осигуряват 40 мегавата енергия за „Биовет“, чието потребление към момента е 140 мегавата.

По време на реализирането на инвестициите в двете нови производствени мощности, както и във фотоволтаичната електроцентрала, ще бъде реализиран съществен ръст в приходите за местната икономика – става ясно от докладната. Това ще засегне основно сектора на услугите и търговията. По предварителни данни, строителните дейности ще продължат около 5 години, като в пиковите моменти на строителните обекти ще работят около 1000 души едновременно – строителни работници и машинни инженери, което ще генерира допълнителни средства в икономиката на Община Разград. В инвестиционния процес ще бъдат включени много строителни и монтажни фирми, както и доставчици, голяма част от които ще бъдат фирми от общината.

Реклама:


С реализирането на тази инвестиция Община Разград има потенциала да се превърне в разпознаваем лидер на зелената икономика, на чиято територия енергийно-интензивните предприятия си партнират с общинската администрация при реализацията на енергийния преход към нисковъглеродни технологии – се обяснява в мотивационната част на докладната.

По време на дискусията съветниците от различните политически групи се обединиха около идеята, че подобна инвестиция ще има благоприятни последици за Община Разград като подпомогне общинския бюджет, а е и съобразена с европейските директиви за използване на енергия от възобновяеми източници и с документи, приети от Общинския съвет – Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Разград 2020-2030 г. и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Разград 2020-2022 г.

Решението за предварително съгласие се издава във връзка с процедура за издаване на сертификат клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Според докладната записка ще важи до една година и се счита за оттеглено, ако в този период на „Биовет“ не бъде издаден сертификата за инвестиции.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *