84 на сто от делата в Районния съд в Исперих са решени в тримесечен срок

В Районния съд в Исперих 84 на сто от приключилите дела през 2020 година са решени в тримесечен срок от образуването им, отчита в годишния…

Виж повече 84 на сто от делата в Районния съд в Исперих са решени в тримесечен срок