По 60 хил. лв. заплата са получавали директорите на Банката за развитие

Новият надзор на Българската банка за развитие (ББР) вече е окончателно вписан, като едно от първите открития е, че в определени месеци директорите на банката…

Виж повече По 60 хил. лв. заплата са получавали директорите на Банката за развитие