ЕС си обеща да намали с 5 млн. бедните деца в Европа

Европейският съюз си обеща да намали с 5 милиона децата, които са в риск от бедност през следващото десетилетие. По официални данни в ЕС има…

Виж повече ЕС си обеща да намали с 5 млн. бедните деца в Европа