Аврамова: Гражданите да не се подвеждат от камерите, че ще бъдат глобени

„Всички бяхте свидетели на гнева на премиера. Упрекът към АПИ е заради скъсаната комуникация с населените места“. Hits: 0

Виж повече Аврамова: Гражданите да не се подвеждат от камерите, че ще бъдат глобени