Финансова подкрепа от Община Разград за 20 читалища

И през тази година читалищата на територията на община Разград получават финансова подкрепа от Община Разград за представени от тях проектни предложения. Hits: 0

Виж повече Финансова подкрепа от Община Разград за 20 читалища