ЕК одобри 11 млрд. евро финансиране за България

Днес Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро — в него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта…

Виж повече ЕК одобри 11 млрд. евро финансиране за България