Румяна БАЛТОВА: Ще преодолеем социалните неравенства чрез справедливо и прозрачно управление в социалния сектор. Грижата за уязвимите групи и младите хора е в основата на нашата управленска платформа.

Румяна Антонова Балтова – e на 55 години, магистър „Финансов мениджмънт”. Управител на Домашен социален патронаж. Hits: 0

Виж повече Румяна БАЛТОВА: Ще преодолеем социалните неравенства чрез справедливо и прозрачно управление в социалния сектор. Грижата за уязвимите групи и младите хора е в основата на нашата управленска платформа.