Драгомир ЗЛАТЕВ: Спорна и успешна учебна година, неутолима жажда за знания, много сили, упоритост, вяра и ентусиазъм

Уважаеми преподаватели, ученици и родители, Позволете да ви поздравя с първия учебен ден! Този ден винаги е много специален, изпълнен е с много надежди и…

Виж повече Драгомир ЗЛАТЕВ: Спорна и успешна учебна година, неутолима жажда за знания, много сили, упоритост, вяра и ентусиазъм